ค้นหา/แปล "be-superior-to"

be superior to

หมวด V

1

ได้ที

ฝ่ายแดงได้ทีคู่ต่อสู้


ตัวอย่างประโยค

love - ความรัก

1

i want to be with you

ฉันอยากอยู่กับคุณ

2

i want to be with you forever

ฉันอยากอยู่กับคุณตลอดไป

compliment - คำชมเชย

3

i will be faithful to you

ฉันจะซื่อสัตย์ต่อคุณ

ทั่วไป

4

everything is going to be fine.

ทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่น

5

this is too good to be true!

มันดีเกินกว่าที่จะเป็นจริง (เหลือเชื่อ)

6

be quiet.

กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

suggestion - คำแนะนำ

7

as to

ในเรื่องของ...

ให้กำลังใจ

8

be strong!

เข้มแข็งไว้นะ

what did you do - คุณทำอะไร

9

be nice.

ทำตัวดี ๆ นะคะ

แสดงความเป็นห่วง

10

be safe

ขอให้ปลอดภัย

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม