ค้นหา/แปล "be-engraved-on-ones-mind-heart-memory"

be engraved on one's mind/heart/memory

หมวด V

1

ตราตรึงใจ

ภาพเหล่านั้นตราตรึงใจเขาไม่เคยลืมเลือน

เกิดความพึงพอใจหรือประทับใจอย่างลึกซึ้ง


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม