ค้นหา/แปล "bcc"

bcc

หมวด abbr

1

ย่อมาจาก Blind carbon copy แปลว่า ส่งสำเนาลับถึง อีเมลผู้รับในช่อง BCC จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง To และ CC ทุกประการ แต่จะมีจุดแตกต่างที่ ผู้รับในช่อง To และ CC จะไม่เห็นอีเมลในช่อง BCC


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม