ค้นหา/แปล "b-and-b"

b and b

หมวด ABBR

1

คำย่อของ bed and breakfast


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

and you?

แล้ว คุณล่ะ?

2

to argue hot and long

ข้อโต้แย้งที่รุนแรง

3

fight and never give up

สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้

4

i'm afraid i'm not well and won't be able to come in today.

วันนี้ฉันไม่สบาย และไม่สามารถไปทำงานได้ในวันนี้

5

everybody line up and take a piece of cake one at a time.

ขอให้ทุกคนเข้าแถวมาเอาเค้กทีละคน

suggestion - คำแนะนำ

6

and so on and so forth

เป็นต้น

what did you do - คุณทำอะไร

7

good night and sweet dreams.

ราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะค่ะ

love - ความรัก

8

yes, i'm serious and sincere

ฉันทั้งจริงจังและจริงใจ

แสดงความเป็นห่วง

9

go and put your feet up

ไปพักทำให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายบ้าง

การตื่นนอน

10

you must stay in bed and try to get more sleep.

คุณอย่าลุกจากเตียงนะ และพยายามนอนหลับให้มาก ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม