ค้นหา/แปล "at-other-times"

at other times

หมวด ADV

1

แต่บางที

ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

times up

หมดเวลา

2

a few times.

สองสามครั้ง

3

respect other people's opinions

จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

4

on the other hand

ในทางกลับกัน

5

respect other people’s opinions

จงให้เกียรติกับความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเถอะ

6

safe at home

อยู่บ้านอย่างปลอดภัย

7

at 3 o’clock.

เวลา 3 โมง

suggestion - คำแนะนำ

8

in other words

กล่าวอีกนัยหนึ่ง, กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่า

general phrases – วลีทั่วไป

9

at 3 o'clock.

เวลา 3 โมง

love - ความรัก

10

love at first sight

รักแรกพบ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม