ashtray

หมวด N

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

เขาหยิบโครงเหล็กสำหรับตั้งที่เขี่ยบุหรี่มาไว้ในมือ

ภาชนะรองรับเถ้าบุหรี่


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "ashtray"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
removeเขี่ย
stirเขี่ย
ciggyบุหรี่
cigaretteบุหรี่
cigaretบุหรี่
cigบุหรี่
cancer stickบุหรี่
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม