ashtray

หมวด N

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

แปลว่า

ที่เขี่ยบุหรี่

เขาหยิบโครงเหล็กสำหรับตั้งที่เขี่ยบุหรี่มาไว้ในมือ

ภาชนะรองรับเถ้าบุหรี่


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม