approachable

หมวด ADJ

แปลว่า

ที่เข้าถึงได้ง่าย, ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย

แปลว่า

ซึ่งเข้าใกล้ได้


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
approachableที่เข้าถึงได้ง่าย, ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย
sociableเข้ากับคนง่าย, เป็นมิตร
dead easyง่ายมาก, สุดจะง่าย
easy come, easy goได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
simplisticง่าย, ที่มีลักษณะง่าย, ง่ายเกินไป
plasticซึ่งหวั่นไหวง่าย, ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
waltz throughผ่านได้ง่าย
easilyโดยง่าย
(as) easy as pieง่ายมาก
effuseซึ่งแพร่ได้ง่าย, ซึ่งแผ่ออกได้ง่าย
volatileปะทุง่าย, ระเบิดง่าย
easy to come byพบได้ง่าย, หาซื้อได้ง่าย
delicateเสียง่าย, แตกง่าย
user-friendlyใช้ง่าย, เข้าใจง่าย
have a short fuseโกรธง่าย, เคืองง่าย
pepperyซึ่งโมโหง่าย, ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย
high-strungซึ่งหงุดหงิดง่าย, ซึ่งกระสับกระส่ายง่าย
thin-skinnedอ่อนไหวง่าย, หงุดหงิดง่าย
insusseptibleซึ่งไม่ถูกชักจูงได้ง่าย, ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย
suggestibleถูกชักชวนได้ง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม