approachable

หมวด ADJ

แปลว่า

ที่เข้าถึงได้ง่าย, ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย

แปลว่า

ซึ่งเข้าใกล้ได้


คำศัพท์ที่คล้ายกับ ""   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
approachableที่เข้าถึงได้ง่าย, ที่เป็นมิตร, ที่สนิทได้ง่าย
sociableเข้ากับคนง่าย, เป็นมิตร
dead easyง่ายมาก, สุดจะง่าย
simplisticง่าย, ที่มีลักษณะง่าย, ง่ายเกินไป
easy come, easy goได้มาง่ายก็เสียไปง่าย
(as) easy as falling off a logง่ายมาก
(as) easy as pieง่ายมาก
easilyง่ายโดยง่าย
waltz throughผ่านได้ง่าย
be easyง่าย
pepperyซึ่งโมโหง่าย, ซึ่งโกรธง่าย, ซึ่งฉุนเฉียวง่าย
plasticซึ่งหวั่นไหวง่าย, ซึ่งโน้มน้าวง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย
vulnerableซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, ซึ่งถูกโจมตีได้ง่าย
have a short fuseโกรธง่าย, เคืองง่าย
weakแพ้ง่าย, เอาชนะได้ง่าย
suggestibleถูกชักชวนได้ง่าย, ถูกโน้มน้าวได้ง่าย
thin-skinnedอ่อนไหวง่าย, หงุดหงิดง่าย
insusseptibleซึ่งไม่ถูกชักจูงได้ง่าย, ซึ่งไม่ถูกกระทบกระเทือนได้ง่าย
effuseซึ่งแพร่ได้ง่าย, ซึ่งแผ่ออกได้ง่าย
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม