announcement

หมวด N

แปลว่า

ญัตติ

คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน

แปลว่า

การประกาศ, เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ

แปลว่า

คำประกาศ

แปลว่า

เสียงประกาศ

งานวัดเลิกลาไปพร้อมกับเสียงประกาศชื่อผู้ใจบุญรายสุดท้ายทางไมโครโฟน

เสียงป่าวร้องเพื่อแจ้งให้ทราบ

แปลว่า

คำประกาศ

ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้

เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม