ค้นหา/แปล "alphabetical-order"

alphabetical order

หมวด N

1

เลขอนุกรม

ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

2

เลขอนุกรม

ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย


ตัวอย่างประโยค

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

1

here's your order

นี่ใบสั่งของของคุณ

ทั่วไป

2

here’s your order

นี่ใบสั่งของของคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม