alphabetical order

หมวด N

แปลว่า

เลขอนุกรม

ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

แปลว่า

เลขอนุกรม

ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย


ตัวอย่างประโยค

dealing with customers – การเจรจากับลูกค้า

1.

Here's your order

นี่ใบสั่งของของคุณ

ทั่วไป

2.

Here’s your order

นี่ใบสั่งของของคุณ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม