ค้นหา/แปล "age"

age

หมวด N

1

รุ่น

2

อายุ

3

ช่วงชีวิต, ช่วง, ช่วงวัย

4

ระดับการพัฒนา

5

อายุ

เมื่ออายุได้สัก 5 ปีเด็กๆ ก็จะเริ่มรู้ความแตกต่างระหว่างเพศ

ระยะเวลาที่บุคคลหรือสิ่งมีอยู่ในโลก, ระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับสิ่งหนึ่งๆ

6

ชนมพรรษา

อายุ

7

สมัย, ยุคสมัย, ยุค

8

ความแก่

9

สมัย

10

พระชนม์

เมื่อพระองค์เจริญพระชนม์ 12 พรรษาทรงผนวชเป็นสามเณรเสด็จมาประทับอยู่ที่วัดพระเชตุพนฯ

11

ยุค

ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคต้นของการกำเนิดวิชาสาขาปัญญาประดิษฐ์

ระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาในประวัติศาสตร์

12

การเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย, นิติภาวะ

13

ชันษา

มกุฎราชกุมาร บัดนี้มีชันษาได้สิบแปด

14

รุ่น

ฉันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเขา สมัยที่เรียนอยู่

คราวสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่นที่กำหนดขึ้นเป็นระยะๆ

15

ยุคสมัย

สมัยนี้เป็นยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสาร

ระยะเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง

16

ปูน

ปู่ย่าตายายมีอายุปูนเดียวกัน

17

พระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้เมื่อทรงพระชนมพรรษา 60 จะไม่ทรงเกษียณแน่

18

คราว

เธอมีอายุคราวเดียวกับลูกชายของฉันได้

ช่วงเวลาหรือสมัยแห่งวัยของคนหรือสิ่งอื่น

หมวด VT

19

ทำให้แก่ขึ้น, ทำให้อายุเพิ่มขึ้น

หมวด VI

20

มีอายุเพิ่มขึ้น, มีอายุมากขึ้น, แก่ขึ้น

หมวด CLAS

21

ชันษา

ไม่น่าเชื่อว่าพระองค์หญิงจะมีวัยถึง 66 ชันษา


-age

หมวด SUF

1

เกี่ยวกับภาวะ ตำแหน่ง ราคา


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

age difference

อายุห่างกัน

2

your age difference was part of the attraction?

ความแตกต่างของอายุเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดใจ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม