accept

หมวด VI

แปลว่า

รับคำเชิญ

แปลว่า

รับภาระ, รับช่วง, รับเอา

หมวด V

แปลว่า

รับ

คุณจะรับมาตราการแก้ไขปัญหาตามนี้หรือไม่

มีความเห็นพ้องหรือเห็นชอบด้วย

แปลว่า

อ้าแขน

บรรดาลูกหลานอ้าแขนรับข่าวเรื่องบรรพบุรุษตนเกี่ยวดองกับอดีตประธานาธิบดีด้วยความปีติ

แปลว่า

ตอบรับ

เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

แปลว่า

รับได้

แม้ว่าลูกจะเกเรเพียงใด พ่อแม่ก็รับได้

แปลว่า

ตอบรับ

มหาวิทยาลัยชื่อดังตอบรับเขาให้เป็นนักเรียนของที่นั่นแล้ว

แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่ายินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

แปลว่า

สยบ

นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง

ยอมให้

แปลว่า

ตอบรับ

เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

แปลว่า

ตอบรับ

เขาได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกคนด้วยความยินดี

ที่เป็นการแจ้งกลับให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าได้รับรู้ ได้ยินยอมหรือเห็นพ้องด้วย

หมวด VT

แปลว่า

ยอมทน

แปลว่า

ทำให้ผ่านกระบวนการ

แปลว่า

รับคำเชิญ

แปลว่า

เชื่อ, ยอมรับว่าจริง

แปลว่า

ต้อนรับ, ยอมรับเข้ากลุ่ม

แปลว่า

รับ, ยอมรับ, รับเอามา

แปลว่า

ยอมรับการตำหนิ, รับผิดชอบ

แปลว่า

เห็นด้วย, เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม

แปลว่า

รับภาระ, รับช่วง, รับเอา


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม