accede

หมวด VI

แปลว่า

เห็นด้วย, ยินยอม, ยอมรับ

แปลว่า

ขึ้นครองอำนาจ, ขึ้นครองราชย์

แปลว่า

ลงนามในสนธิสัญญา

หมวด V

แปลว่า

เอออวย

พลอยเห็นตามไปด้วย, เห็นดีด้วย


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "accede"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
pressureแรงกดดัน
treatyสนธิสัญญา
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม