abscond

หมวด VI

แปลว่า

หลบหนี, หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "abscond"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
slink outหลบออกไปเงียบๆ, หนีออกไปเงียบๆ
fleeหลบลี้หนีหาย
annuallyตาปี
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม