abscess

หมวด N

แปลว่า

ฝี

แปลว่า

ฝี

การผ่าฝีไม่ต้องใช้ยาสลบ

โรคจำพวกหนึ่ง เป็นต่อมบวมขึ้นกลัดหนองข้างใน เรียกชื่อต่างๆ กันหลายชนิด

หมวด VI

แปลว่า

เป็นฝี


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม