abound

หมวด VI

แปลว่า

มากมาย, ชุม, ชุก, ชุกชุม, หนาแน่น, ดาษดื่น, อุดม, อุดมสมบูรณ์

หมวด V

แปลว่า

อุดม

ดินแดนแห่งนี้อุดมไปด้วยผลไม้ที่มีรสชาติดี

มีมากมาย

แปลว่า

ดารดาษ

คืนนี้ดารดาษด้วยดาว

แปลว่า

ชุม

ในทะเลของอ่าวไทยมีปลาชุม

มีมากมาย

แปลว่า

อุดมสมบูรณ์

คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น

แปลว่า

ชุกชุม

โจรผู้ร้ายชุกชุมหลังจากเศรษฐกิจตกต่ำ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม