abort

หมวด VT

แปลว่า

ทำให้ล้มเหลว, ไม่เป็นผล

แปลว่า

แท้ง

หมวด VI

แปลว่า

แท้ง, แท้งลูก, แท้งบุตร

หมวด V

แปลว่า

ทำแท้ง

ในปัจจุบันผู้หญิงทำแท้งกันมากขึ้น

ทำให้ทารกออกจากครรภ์ก่อนกำหนด โดยมีเจตนาเพื่อทำลายทารกนั้น

แปลว่า

รีดลูก


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "abort"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
miscarryแท้ง
abortifacientที่ทำให้แท้ง
abortionการทำแท้ง, การแท้งลูก
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม