ค้นหา/แปล "a-stitch-in-time-saves-nine"

a stitch in time (saves nine).

หมวด IDM

1

รีบแก้ไขแต่เนิ่นจะไม่เสียเวลา


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม