a particle following a word to show it is an example

หมวด END

แปลว่า

เอย

งบเบี้ยเลี้ยงของตำรวจเอยการเบิกจ่ายน้ำมันเอยล้วนแต่เป็นปัญหาที่อธิบบดีกรมตำรวจยืนยันว่าต้องได้รับการแก้ไข

คำกล่าวประกอบหลังชื่อ เป็นเชิงปรารภเป็นต้น


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม