ค้นหา/แปล "a-m"

a.m.

หมวด ABBR

1

เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)

2

เวลาหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน (คำย่อของ ante meridiem)


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม