ค้นหา/แปล "a-little-learning-is-a-dangerous-thing"

a little learning is a dangerous thing.

หมวด IDM

1

ความรู้หากน้อยไปสามารถนำไปสู่หายนะ


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม