ค้นหา/แปล "a"

a

หมวด N

1

อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ

2

อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ

หมวด DET

3

หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)


a-

หมวด PRF

1

ไม่ (ย่อมาจาก an-), ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ

2

ของ

3

ไปยัง, ไปสู่

4

จาก

5

ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย

6

ออก

7

บน


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

a few times.

สองสามครั้ง

2

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

3

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

4

just a little.

แค่นิดหน่อย

5

not a bit

ไม่แม้แต่นิดเดียว

6

what a relief.

โล่งอกไปที

7

what a pity!

น่าเสียดายจัง

8

what a relief!

โล่งอกไปที

9

just a moment.

รอสักครู่

suggestion - คำแนะนำ

10

in a word

พูดสั้นๆว่า

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม