log

หมวด N

แปลว่า

ไม้

โต๊ะที่ทำจากไม้ไม่ขึ้นสนิมก็จริงแต่มันก็ผุไปตามเวลา

เนื้อของต้นไม้ที่ใช้ทำสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็นท่อน แผ่น หรือดุ้น เป็นต้น


plant

หมวด N

แปลว่า

ไม้


wood

หมวด N

แปลว่า

ไม้


nope

หมวด SL

แปลว่า

ไม่


un-

หมวด PRF

แปลว่า

ไม่

แปลว่า

ไม่


non-

หมวด PRF

แปลว่า

ไม่


not

หมวด ADV

แปลว่า

ไม่

หมวด NEG

แปลว่า

ไม่

แปลว่า

ไม่

ถึงเขาจะต้องเจออุปสรรคมากมาย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เขาย่อท้อแม้แต่นิดเดียว


in-

หมวด PRF

แปลว่า

ไม่

แปลว่า

ไม่


nary

หมวด ADJ

แปลว่า

ไม่


no soup

หมวด SL

แปลว่า

ไม่


no sale

หมวด SL

แปลว่า

ไม่


หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม