ค้นหา/แปล "หนึ่งร้อย-100"

hundred

หมวด ADJ

1

หนึ่งร้อย, 100

หมวด N

2

หนึ่งร้อย, 100


คำศัพท์ที่คล้ายกับ "hundred"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมาย
hundred thousandแสน, แสน
hundred oneร้อยเอ็ด
100 gramsขีด
centi-ร้อย
hundredfoldเป็นร้อยเท่า, เป็นร้อยส่วน
หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม