ค้นหา/แปล "จำกัด-กำหนด-จำกัดวง"

limit

หมวด VT

1

จำกัด, กำหนด, จำกัดวง


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

this is the limit!

นี่คือขีดจำกัด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม