ค้นหา/แปล "ขีดเส้น"

draw a line

หมวด V

1

ขีดเส้น

เขาขีดเส้นสองเส้นเป็นมุมฉากกับฐาน


stipulate

หมวด V

1

ขีดเส้น

นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

everybody line up and take a piece of cake one at a time.

ขอให้ทุกคนเข้าแถวมาเอาเค้กทีละคน

2

a few times.

สองสามครั้ง

3

take a chance.

ลองเสี่ยงดู

4

in a way

ในความรู้สึกแล้ว

5

just a little.

แค่นิดหน่อย

6

not a bit

ไม่แม้แต่นิดเดียว

7

what a relief.

โล่งอกไปที

8

what a pity!

น่าเสียดายจัง

9

what a relief!

โล่งอกไปที

10

just a moment.

รอสักครู่

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม