ค้นหา/แปล "ขีดออก-ขีดฆ่า"

strike out

หมวด PHRV

1

ขีดออก, ขีดฆ่า


strike through

หมวด PHRV

1

ขีดออก, ขีดฆ่า


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

strike it lucky.

โชคดี

2

keep out

ห้ามเข้าไป

3

i'm going out for lunch.

ฉันจะออกไปทานอาหารกลางวัน

4

fill out this form please

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วย

ให้กำลังใจ

5

chill out!

ใจเย็น ๆ นะ

6

snap yourself out of it.

ลืมมันไป ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจ

แสดงความเป็นห่วง

7

stay out of trouble!

อยู่ให้ห่างจากปัญหาล่ะ

at work - ในที่ทำงาน

8

the boss chew me out again

เจ้านายดุฉันอีกแล้วล่ะ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม