ค้นหา/แปล "ขีดสูงสุด-ขีดสุด"

limit

หมวด N

1

ขีดสูงสุด, ขีดสุด


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

this is the limit!

นี่คือขีดจำกัด

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม