ค้นหา/แปล "ขีด"

scratch

หมวด V

1

ขีด

เด็กเกเรใช้ของแข็งขีดโต๊ะเรียนเป็นรอยเสียหายหมดเลย

ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว


mark

หมวด V

1

ขีด

อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก

ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น

2

ขีด

เด็กเหลือขอพวกนี้ชอบใช้ใบมีดขีดโต๊ะเรียนจนเป็นรอย

ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว


100 grams

หมวด CLAS

1

ขีด

น้องซื้อเนื้อทอดทานวันละ 3 ขีด

ลักษณนามของน้ำหนัก 100 กรัม หรือ 1 ใน 10 ของกิโลกรัม


ตัวอย่างประโยค

ทั่วไป

1

scratch one’s head.

เวลาที่เราพบความยากลำบากในการทำความเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่าง

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม