การใช้ Prepositions ยังไงให้ถูกหลัก 

การใช้ Prepositions ยังไงให้ถูกหลัก 
Last update 16 / 03 / 22by: Teacher Guru202 viewed

Prepositions หรือ คำบุพบท คือ คำหรือกลุ่มคำที่ช่วยชี้แจ้ง บอกสถานที่ เวลา ทิศทาง ความสัมพันธ์ของสิ่ง ๆ หนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง และยังเป็นตัวช่วยโยงสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งในประโยคอีกด้วย

ตัวอย่างของ prepositions จะมี in, at, on, to ที่เราเห็นกันบ่อย ๆ เหมือนจะไม่น่ายากอะไร แต่บางคนสับสนในการใช้คำเหล่านี้ เนื่องจากบางทีในการบอกเวลานั้น เราก็ใช้ at แต่ในบางบริบทเราดันใช้ in ดังนั้นการใช้ prepositions เลยทำให้ใครหลาย ๆ คนสับสน แต่ที่จริงแล้วเราไม่ต้องท่องจำหรือซีเรียสชนาดนั้น เพราะ prepositions เหล่านี้อาศัยการใช้งานบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันและมี tips and tricks เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อรู้ได้ว่าควรที่จะเลือกใช้ preposition ตัวไหนสำหรับประโยค ๆ หนึ่ง

เพื่อไม่ให้เราต้องเสียเวลามานั่งนึกว่าจะพูดอะไร ใช้ preposition ตัวไหนและหลุดเอ่อไปนาน ๆ ระหว่างที่เรากำลังคุยอยู่ วันนี้เราจะมาดูหลักการในการใช้ prepositions กัน

 

 

 

หลักการในการใช้ Prepositions

 1. Prepositions to tell ‘directions’
  - I drive to the store.
     *to = ไป, ใช้เพื่อบอกว่าเรากำลังจะไปไหน 
  - I drive into the garage.
     *into= เข้าไป, ใช้เพื่อบอกว่าเรากำลังเข้าไปด้านใน…
  - I drive out of the place to get home.
     *out of= ออกไปจาก,ใช้เพื่อบอกว่าเรากำลังจะออกไปจาก…
  - I drive onto the beds of flowers.
     *onto= บน, ใช้เพื่อบอกว่าเรากำลังทำ…บน สิ่ง ๆ หนึ่ง
 2. Prepositions to tell ‘time’ (in, at, on)
  - There will be a meeting in 3 minutes.
     จะมีการประชุมในอีก 3 นาที
     ใน ณ ที่นี้ ใช้ ‘in’ เพื่อบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาไหน ซึ่งถ้าสังเกตุให้ดี เราใช้ ‘in’ ซึ่งก็ตรงกับภาษาไทย ‘ใน’ เพราะฉะนั้นสำหรับการบอกเวลาในบริบทนี้ ใช้ ‘in’ ตรงตัวกับคำว่า ‘ใน’ ได้เลยโดยไม่ต้องคิดมาก
  - Our boss will arrive for the meeting at 3 pm.
     เจ้านายเราจะมาร่วมประชุมตอนบ่ายสาม
     ใน ณ ที่นี้ คำว่า ‘at’ จะไม่ได้แปลว่า ‘ที่’ แต่จะแปลว่า ‘ตอน’ นั่นเอง ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้เลย เวลาต้องการบอกเวลาอย่างเจาะจง เช่น I will go to the mall at 5 หรือ Annie came home at midnight เป็นต้น
  - On Mondays, I have to go to school early.
     ทุกวันจันทร์ฉันต้องไปโรงเรียนเช้า  
     ในการใช้ ‘on’ เราจะใช้กับการบอกวัน on Monday, on Saturday เป็นต้น แต่จะไม่นำมาใช้กับเวลา

 

Prepositions อื่น ๆ

 • I will go home by midnight, mom.
  ‘by’ คือ ‘ภายใน’
 • I have lived here since 2015.
  ‘since’ คือ ‘ตั้งแต่’ 
 • This time, I’ll be in Bangkok for 4 days!
  ‘for’ ทำหน้าที่บอกระยะเวลา จำนวนวัน


 

การใช้ Prepositions ยังไงให้ถูกหลัก prepositionsoninatsincefor
พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม